Hoge bloeddruk

Gevolgen van hoge bloeddruk

Van een te hoge bloeddruk merkt u zelf meestal niets. Als de bloeddruk geruime tijd te hoog is, kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid.

Door de hoge bloeddruk kunnen beschadigingen in de vaatwanden ontstaan. Hierop zetten zich gemakkelijk vetten en cholesterol af, waardoor de bloedvaten langzaam nauwer worden en dichtslibben (atherosclerose of aderverkalking). De weerstand in de bloedvaten neemt toe, waardoor het hart steeds harder moet werken om het bloed rond te pompen. Dit kan leiden tot een verdikte hartspier of uiteindelijk tot een verzwakt hart (hartfalen). Vernauwing van de kransslagaders die het hart van zuurstof voorzien, kan een hartinfarct tot gevolg hebben. Vernauwing van de slagaders die de hersenen van bloed voorzien, kan tot een beroerte (herseninfarct) leiden. Ook de ogen en de nieren kunnen door hoge bloeddruk worden beschadigd. Zo’n nierbeschadiging kan weer een reeks andere gezondheidsproblemen met zich meebrengen.

Het risico op hart- en vaatziekten wordt niet alleen door de bloeddruk bepaald. Ook risicofactoren als roken, een te hoog cholesterolgehalte, suikerziekte en hart- en vaatziekten in de directe familie vergroten het risico. Als u meerdere risicofactoren heeft, is de kans op hart- en vaatziekten groter dan de optelsom van de afzonderlijke factoren (1 + 1 = meer dan 2).

Kan iedereen een hoge bloeddruk krijgen?

In principe kan iedereen een hoge bloeddruk krijgen, al lijkt het in bepaalde families meer voor te komen dan bij andere. Erfelijke aanleg speelt dan ook zeker een rol.

Hoge bloeddruk kan op elke leeftijd voorkomen, maar naarmate mensen ouder worden, neemt de kans daarop toe. Tot 55 jaar komt hoge bloeddruk meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Boven die leeftijd zijn juist de vrouwen in de meerderheid. Dit heeft voor een deel te maken met de overgang. De vrouwelijke geslachtshormonen beschermen vrouwen tegen hart- en vaatziekten. De beschermende werking van hormonen valt na de overgang weg. Bovendien worden veel vrouwen na de overgang zwaarder, wat kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk. Hierdoor wordt de kan op hart- vaatziekten nog groter.

Ook mensen die op jongere leeftijd al een wat hogere bloeddruk hebben dan hun leeftijdgenoten, kunnen op oudere leeftijd eerder een te hoge bloeddruk krijgen.

Hoge bloeddruk behandeling met medicijnen

Met het aanpassen van uw levensstijl en door te letten op uw zoutgebruik kan de bloeddruk dalen. Blijft de bloeddruk te hoog, dan schrijft uw huisarts u tevens medicijnen voor. Er zijn verschillende soorten geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen. Als uw bloeddruk een jaar of langer goed is, kan uw huisarts samen met u bekijken of u uw medicijngebruik kunt verminderen. In veel gevallen moeten medicijnen tegen een hoge bloeddruk echter levenslang worden gebruikt.

Er zijn mensen die het niet zo nauw nemen met de medicijnen, vooral omdat ze nergens last van hebben. Dit is niet verstandig, omdat de kans op een hartinfarct of een beroerte dan groter wordt. Neem uw medicijnen volgens voorschrift in. Stop nooit ineens met het gebruik. Overleg altijd eerst met uw arts!

In het begin kunt u last hebben van bijwerkingen, maar de meeste verdwijnen na verloop van tijd. Meld eventuele klachten altijd aan uw arts, ook als u denkt dat ze niets met de medicijnen te maken hebben. Er zijn vele soorten middelen tegen hoge bloeddruk. Dus als u een bepaald medicijn niet goed verdraagt, is er altijd wel een ander dat beter bij u past.

Wilt u meer informatie over een gezonde leefstijl, gezonde voeding, meer bewegen en stoppen met roken, raadpleeg dan uw huisarts.

Hoge bloeddruk door drugs

Een hoge bloeddruk kan verschillende oorzaken hebben. Sommige mensen hebben er geen last van en andere mensen hebben meer problemen om het onder controle te houden. De levensstijl die mensen er op nahouden heeft een grote invloed op de bloeddruk, maar de genen van de ouders kunnen hier ook een rol in spelen.

Een hoge bloeddruk kan ook veroorzaakt worden door een verslaving aan drugs. Er zijn een aantal stimulerende drugs zoals cocaïne en speed / pep. Deze drug zorgt voor een stimulerende werking op het lichaam en overbelasting van het hart en de bloedvaten. Bij het gebruik over een langere periode kunnen deze drugs permanente schade aanrichten bij de gezondheid van een gebruiker.

Combinatie effect

Alleen door het gebruik van de drugs loopt een gebruiker het risico dat hij te maken krijgt met een verhoogde bloeddruk. Helaas lopen gebruikers het risico dat de klachten erger worden omdat een hoge bloeddruk ook genetisch bepaald kan zijn.

Een bloeddruk kan erfelijk zijn maar de leefwijze van een mens kan ook bijdragen aan een verhoogde bloeddruk. Mensen die dagelijks veel roken en drinken (nuttigen van alcoholische dranken) lopen een groter risico dan mensen die dit niet doen.

In praktijk blijkt vaak dat mensen die een verslaving hebben aan drugs er ook nog eens een slechte leefwijze op nahouden. Het combinatiegebruik van drugs, alcohol en nicotine kunnen ernstige complicaties geven voor gebruikers met alle gevolgen van dien. Het is dus van groot belang om een goede balans te vinden met uw gezondheid.