De bloeddruk verlagen

Als eenmaal een te hoge bloeddruk is vastgesteld, bepaalt de arts in overleg met u de behandeling.

U zult altijd het advies krijgen om een gezonde voeding te gebruiken en uw zoutinname te beperken. Als u te zwaar bent, is het belangrijk om af te vallen. Een diëtist kan u behulpzaam zijn bij het samenstellen van een evenwichtig voedingspatroon. Daarnaast is een gezonde leefstijl sowieso belangrijk, dat wil zeggen voldoende beweging, stoppen met roken en zo ontspannen mogelijk leven.

Met het aanpassen van uw leefstijl en door te letten op uw zoutgebruik kan de bloeddruk dalen. Blijft de bloeddruk te hoog, dan zal uw arts medicijnen voorschrijven. Als u naast een hoge bloeddruk ook andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten hebt, bijvoorbeeld een te hoog cholesterolgehalte of suikerziekte, worden eerder medicijnen voorgeschreven.

Voor het verlagen van de bloeddruk is het dus belangrijk:

  • gezond te eten en de zoutinname te beperken
  • af te vallen bij overgewicht
  • een gezonde leefstijl na te streven: voldoende beweging, niet roken en zo ontspannen mogelijk leven
  • (eventueel) medicijnen te gebruiken

Wanneer is de bloeddruk te hoog?

De bloeddruk van gezonde mensen schommelt. Zo is de bloeddruk ‘s ochtends en ‘s avonds vaak wat lager dan ‘s middags. De bloeddruk stijgt bijvoorbeeld door lichaamsbeweging en praten. Ook stemmingen hebben invloed op de bloeddruk: door emoties zoals angst en boosheid stijgt de bloeddruk.

Er zijn dan ook minstens drie metingen nodig voordat er kan worden vastgesteld of er sprake is van een hoge bloeddruk. Deze metingen worden met tussenpozen van enkele weken gedaan, maar wel steeds op ongeveer hetzelfde moment van de dag en onder vergelijkbaar omstandigheden.

De waarde van de bloeddruk wordt weergegeven in millimeters kwik, afgekort mmHg. Bij een meting wordt altijd eerst de bovendruk gemeten en daarna de onderdruk, en ook op die manier vermeld: bijvoorbeeld 160/95 mmHg. Als er sprake is van een hoge bloeddruk is meestal zowel de onder- als de bovendruk verhoogd. Het komt ook voor dat alleen de onderdruk of alleen de bovendruk is verhoogd. De bloeddruk (voor volwassenen) is te hoog als de onderdruk hoger is dan 95 mmHg en/of de bovendruk hoger dan 160 mmHg. Een bloeddruk rond de 120/80 mmHg wordt als normaal beschouwt.